EDUCATIE
Workshops, school projecten (thematisch) op maat
en muzieklessen voor leerlingen en leerkrachten in
het primair onderwijs. Tudor is freelance muziekdocent


  • Workshop Emmertrommelen voor scholen
  • Workshop Groove Move
  • Gitaarlessen voor leerkrachten basisonderwijs
  • Muzieklessen primair onderwijs
  • Glad Back